“Дезинтегратор” АД гр.Стара Загора е създаден през 1981 г.

 

През годините се утвърждава като водеща фирма в производството на хомогенизатори, вакуум миксери и реактори за хомогенизиране на козметични емулсии, паста за зъби, боя за коса, шампоани; дезинтегратори и модули за фино смилане и хомогегизиране на органични и неорганични материали; нестандартно оборудване за химическата, козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

 

От създаването на фирмата до днес екип от конструктори и технолози създава множество технически разработки на машини, комплектни модули и технологични линии. Непрекъснато се разширява производствената номенклатура на фирмата, разработват се нови машини и се усъвършенстват и модернизират старите разработки.

 

Голяма част от произведените през годините изделия са единични образци и са изработени на базата на конкретно задание от клиент. Гъвкавата система на производство и способността за решаване на нестандартни технически проблеми, усъвършенстването и модернизирането на съществуващите машини и съоръжения и разработването на нови техни разновидности, адаптирани към конкретно ново производство са основните предимства на фирмата.

 

Можете да намерите повечe информация за машините и инсталациите използвани в различните промошлености в Машини и инсталации използвани в различните промошлености.pdf

© © 2018 www.dezintegrator.com. Всички права запазени.